MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH SME 2011

to 47. spotkanie pracowników krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką maszyn elektrycznych. Stanowić będzie forum do wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych prac dotyczących teorii, badań, eksploatacji i diagnostyki maszyn
i napędów elektrycznych. Przewidywana jest następująca tematyka sympozjum:

  • Współpraca maszyn elektrycznych z systemem elektroenergetycznym - energetyka odnawialna
  • Zagadnienia teorii i projektowania maszyn elektrycznych
  • Nowe konstrukcje i technologie maszyn elektrycznych i transformatorów
  • Modele matematyczne i symulacja
  • Zjawiska pasożytnicze w maszynach elektrycznych
  • Zagadnienia cieplne i mechaniczne w maszynach elektrycznych
  • Współpraca maszyn elektrycznych z urządzeniami energoelektronicznymi
  • Monitoring, diagnostyka, zabezpieczenia
  • Maszyny elektryczne specjalne
  • Problemy nauczania maszyn elektrycznych

Tematem przewodnim Sympozjum będzie współpraca maszyn elektrycznych
z systemem elektroenergetycznym.