Rejestracja

  • Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum należy dokonać wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA (pobraną ze strony Sympozjum), a następnie po wypełnieniu i podpisaniu przesyłając ją faksem na numer +48 (91) 449-43-17, pocztą elektroniczna na adres sme2011@zut.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME'2011
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Elektryczny
Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

  • Oprócz Karty Zgłoszenia, należy przesłać tytuł oraz streszczenie referatu w języku polskim i angielskim zgodnie z załączonym do KARTY wzorem. Całość nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.
  • Opłata konferencyjna wynosi 1450 PLN (380 EUR). Opłata obejmuje: noclegi, pełne wyżywienie , materiały konferencyjne, udział we wszystkich imprezach towarzyszących (bankiet, rejs statkiem po porcie, zwiedzanie miasta, ognisko w marinie, spektakl teatralny).
  • Opłata za druk drugiego referatu (dla osób wnoszących pełną opłatę) wynosi 300 PLN (75 EUR).
  • Opłata za druk referatu bez uczestnictwa (opłata obejmuje druk jednego referatu i komplet materiałów) wynosi 600 PLN (150 EUR). Dla osób niewnoszących pełnej opłaty istnieje możliwość opublikowania tylko jednego referatu.