Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 1450 PLN (380 EUR). Opłata obejmuje:

  • noclegi,
  • wyżywienie,
  • udział we wszystkich imprezach towarzyszących (bankiet, rejs statkiem po porcie, zwiedzanie miasta, ognisko w marinie, spektakl teatralny),
  • publikację artykułu w „Zeszytach Problemowych” BOBRME Komel lub w Archives of Electrical Engineering.

Opłata dla doktorantów oraz studentów 1250 PLN (330 EUR)

Opłata za druk drugiego referatu (dla osób wnoszących pełną opłatę) wynosi 300 PLN (75 EUR).

Opłata za druk referatu bez uczestnictwa (opłata obejmuje druk jednego referatu i komplet materiałów) wynosi 600 PLN (150 EUR). Dla osób niewnoszących pełnej opłaty istnieje możliwość opublikowania tylko jednego referatu.

Opłata za uczestnictwo w Sympozjum bez referatu 1250 PLN (330 EUR). Zgłoszenie uczestnictwa bez referatu do 30.04.2011.

Opłata dla osoby towarzyszącej 1000 PLN (260 EUR), uwzględnia udział w imprezach towarzyszących (bankiet, rejs statkiem po porcie, zwiedzanie miasta, ognisko w marinie, spektakl teatralny).

Uwaga: W przypadku przyjazdu kilku współautorów jednego referatu, tylko jedna osoba opłaca pełną kwotę tj. 1450 PLN (380 EUR), pozostali współautorzy płacą jak za uczestnictwo bez referatu, tj. 1250 PLN (330 EUR).

Uwaga! Powyższe opłaty dokonywane po 30.04.2011r. wzrastają o 200 PLN (50 EUR).

Wszystkie podane kwoty uwzględniają podatek VAT.

KONTO BANKOWE SYMPOZJUM

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Bank Zachodni WBK S.A. 
3. Oddział w Szczecinie
Nr rachunku bank.: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
z dopiskiem: SME 2011