Język Sympozjum

Oficjalnymi językami Sympozjum są: polski i angielski.

Sposób prezentacji

Referaty będą prezentowane na sesjach plenarnych i dialogowych. Autorzy proponują sposób prezentacji referatu. Ostateczną decyzję podejmie Komitet Naukowy i Organizacyjny Sympozjum. Na sesjach dialogowych (postery) dostępne będą tablice.