FAQ

Czy w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa umieszczać wyspółautorów?

Nie. Na Karcie Zgłoszenia powinny znaleźć się wyłącznie osoby, które są zainteresowane udziałem w Sympozjum lub zamieszczeniem referatu w materiałach konferencyjnych. Współautor/zy referatu, który planuje uczestnictwo w sympozjum powinni również przesłać Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa podając w niej tytuł referatu, którego są współautorem oraz zaznaczając, że udział jest bez referatu.
W przypadku przyjazdu kilku współautorów jednego referatu, tylko jedna osoba opłaca pełną kwotę tj. 1450 PLN (380 EUR), pozostali współautorzy płacą jak za uczestnictwo bez referatu, tj. 1250 PLN (330 EUR).

Czy w opłacie konferencyjnej uwzględnione są noclegi?

Tak. Opłata konferencyjna uwzględnia również koszt noclegów. Dzięki naszym staraniom udało nam się pozyskać nowego partnera do organizacji Sympozjum. Hotel Focus ze względu na swoje umiejscowienie - (bliskość Wałów Chrobrego oraz Zamku Książąt Pomorskich) nada naszemu Sympozjum szczególnego charakteru.