Ważne daty

10.02.2011 - Zgłoszenie udziału w SME2011 (nowy termin)
28.02.2011 - Przesłanie pełnego tekstu referatu
15.04.2011 - Informacja o zakwalifikowaniu referatu na Sympozjum
30.04.2011 - Termin wniesienia opłaty
10.06.2011 - Informacja o programie Sympozjum