Artykuły zakwalifikowane

Autorzy Tytuł Instytucja
Wiesław Jażdżyński Modeling And Optimization Of An IE4-Class High-Efficiency Induction Motor Prototype. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Wiesław Jażdżyński, Marcin Bajek Comparison Of FEM And Lumped Parameter Models In Application To Optimization Of A LSPMSM Construction Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Jan Rusek Induction Machine Diagnostics Based On FFT Analysis Of Current Space Vector Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Piotr Gnaciński, Marcin Pepliński, Mariusz Szweda Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych napięcia na prądy w uzwojeniach silnika indukcyjnego Akademia Morska, Gdynia
Andrzej Bytnar Analiza zjawisk cieplnych i magnetycznych w częściach skrajnych stojana dużego turbogeneratora Instytut Energetyki,
Warszawa
Zdzisław Życki, Tomasz Błażejczyk Wyznaczanie wartości strumienia rozproszonego w uogólnionym układzie magnetycznym przy zastosowaniu metody magnetooptycznej Instytut Elektrotechniki,
Warszawa
Tomasz Błażejczyk, Andrzej Rudeński Application Of Permanent Magnets With Multi-Directional Magnetization In Magnetoelectric Disc Motor Instytut Elektrotechniki, Warszawa
Jerzy Mukosiej Analysis Of Thermally Unsteady States Of Electric Machines As Structures Of The Two Bodies Instytut Elektrotechniki, Warszawa
Marcin Karbowiak, Dariusz Kapelski, Bartosz Jankowski, Marek Przybylski, Barbara Ślusarek The Application Of Multi – Pole Bonded Magnets In Electric Motors Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa
Tadeusz Glinka, Tomasz Wolnik, Emil Król Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym - obliczenia obwodu elektromagnetycznego BOBRME Komel,
Katowice
Paweł Pistelok, Andrzej Białas Magneśnica z cewką skupioną do magnesowania magnesów trwałych BOBRME KOMEL, Katowice
Robert Rossa Metoda polowo-obwodowa obliczania charakterystyk elektromechanicznych synchronicznych silników reluktancyjnych BOBRME Komel, Katowice
Adam Sołbut Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia Politechnika Białostocka
Andrzej Popenda Comparison Of Various Control Techniques For Motor-Pump Sets Applied In Selected Water Distribution System Politechnika Częstochowska
Andrzej Rusek The Equivalent Circuit Of Specially Designed Induction Motor For A Main Drive System Of Polymerization Reactor Politechnika Częstochowska
Filip KUTT,
Michał MICHNA,
Mieczysław RONKOWSKI,
Piotr J. CHRZAN
Polyarmonic Model Of Synchronous Generator For Analysis Of Autonomous Power Generation Systems Politechnika Gdańska
Roland Ryndzionek, Łukasz Sienkiewicz, Wojciech Szłabowicz, Marek Grzywacz, Mieczysław Ronkowski Przegląd wybranych topolgii aktuatorów piezoelektrycznych Politechnika Gdańska,
Dalkia Energy & Technical Services,
SINAPTEC Ultrasonic Technology
Michał Michna, Dominik Adamczyk, Filip Kutt, Mieczysław Ronkowski, Jakub Bernatt, Paweł Pistelok, Emil Król, Łukasz Kucharski, Maciej Kwiatkowski, Łukasz Byrski, Mariusz Kozioł Koncepcja, modelowanie i symulacja układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego „ELV001” Politechnika Gdańska,
BOBRME Komel, Katowice,
Impact Automotive Technologies, Pruszków,
CAR Technology, Kraków
Dariusz BORKOWSKI, Tomasz WĘGIEL Optymalizacja przetwarzania energii dla małych elektrowni wodnych z generatorami pracującymi ze zmienną prędkością obrotową Politechnika Krakowska
Piotr Drozdowski Multiphase Cage Induction Motors For Controlled Drives Politechnika Krakowska
Kazimierz Zakrzewski Oszacowanie strat w rdzeniu dławika szeregowego Politechnika Łódzka
Pawel Witczak Analytical Method For Calculation Of Eigenfrequencies And Modes Of Stator Cores In AC Machines Politechnika Łódzka
Sławomir Wróblewski,
Andrzej Bytnar,
Piotr Pietrzak
Wielokanałowy system pomiarowo-analityczny on-line do diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora Politechnika Łódzka,
Instytut Energetyki, Warszawa
Henryk Banach Sprawność maksymalna indukcyjnego silnika pierścieniowego Politechnika Lubelska
Bronisław Tomczuk, Jan Zimon, Dawid Wajnert Wpływ połączeń uzwojeń biegunów w aktywnym łożysku magnetycznym na jego parametry elektromagnetyczne Politechnika Opolska
Bronisław Tomczuk, Dariusz Koteras, Jan Zimon, Andrzej Waindok Porównanie metod numerycznego wyznaczania prądu transformatorów nieobciążonych Politechnika Opolska
Marian Łukaniszyn, Marcin Kowol, Janusz Kołodziej Weryfikacja pomiarowa dwumodułowego silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym Politechnika Opolska
Janusz Kołodziej, Marcin Kowol, Marian Łukaniszyn Zastosowanie karty szybkiego prototypowania DS1104 do sterowania przełączalnym silnikiem reluktancyjnym ze strumieniem osiowym Politechnika Opolska
Wojciech Szeląg, Marcin Antczak, Mariusz Barański, Piotr Szeląg, Piotr Sujka Numeryczna metoda analizy silnika o biegunach wpisywanych Politechnika Poznańska
Dorota Stachowiak,
Rafał Wojciechowski
Calculation Of Parameters Of Permanent Magnet Motor With Powder Magnetic Core Using Edge Element Method Politechnika Poznańska
Wojciech Pietrowski Falkowa analiza strumienia osiowego silnika indukcyjnego pracującego na biegu jałowym Politechnika Poznańska
Paweł Idziak Częstotliwości własne drgań wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi Politechnika Poznańska
Wiesław Łyskawiński, Andrzej Graczkowski, Wojciech Pietrowski, Jacek Mikołajewicz Analiza strat dielektrycznych w transformatorze impulsowym Politechnika Poznańska
Stefan Brock,
Tomasz Pajchrowski
Energy-Optimal V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motors For Fan Applications Politechnika Poznańska
Jan Mróz Aura magnetyczna silnika indukcyjnego, jako sygnał diagnostyczny Politechnika Rzeszowska
Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Adam Mazurkiewicz, Jan Prokop Model symulacyjny maszyny reluktancyjnej przełączalnej Politechnika Rzeszowska
Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Adam Mazurkiewicz, Jan Prokop Badania symulacyjne silnika BLDC przeznaczonego do napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego Politechnika Rzeszowska
Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Adam Mazurkiewicz, Jan Prokop Analiza właściwości silników reluktancyjnych przełączalnych do napędów pojazdów elektrycznych Politechnika Rzeszowska
Mariusz Korkosz1, Adrian Młot2, Marian Łukaniszyn2 Analiza wpływu kąta przesunięcia segmentów magnesów trwałych na parametry silnika BLDC małej mocy Politechnika Rzeszowska1,
Politechnika Opolska2
Adrian Młot, Mariusz Korkosz, Marian Łukaniszyn Analysis Of Iron And Eddy-Current Loss In Low-Power BLDC Motor With Magnet Segmentation Politechnika Opolska,
Politechnika Rzeszowska
Radosław Figura, Leszek Szychta Estymacja sprawności silnika indukcyjnego klatkowego pracującego w zespole pompowym Politechnika Radomska
Zbigniew Goryca, Artur Pakosz Naciąg magnetyczny w niesymetrycznej, wielobiegunowej maszynie z magnesami trwałymi Politechnika Radomska,
Zespół Szkół Elektronicznych, Radom
Dominik Szuster, Adrian Nocoń Wpływ parametrów sieci dystrybucyjnej średniego napięcia na stany przejściowe generatorów źródeł rozproszonych - analiza wrażliwości Politechnika Śląska
Wojciech BURLIKOWSKI Reluctance Motor Mathematical Model In Natural Reference Frame Using Hamiltonian Equations – Simulational Analysis Politechnika Śląska
Paweł Kowol, Zbigniew Pilch, Paweł Kielan Obliczenia projektowe sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym Politechnika Śląska
Zbigniew Hilary ŻUREK,
Krzysztof BIZOŃ,
Michał SZUDYGA
Ocena stanu technicznego kap czół uzwojeń wirników generatorów na podstawie pomiarów magnetycznych niestabilności austenitu stali G18H18 Politechnika Śląska
Andrzej Herbst,
Grzegorz Kamiński
Porównanie wyników elektromagnetycznych obliczeń polowych 2D i 3D dla jednostronnego indukcyjnego silnika liniowego Politechnika Warszawska
Grzegorz Kamiński, Tomasz Wygonowski Uzwojenie synchronicznego silnika liniowego Politechnika Warszawska
Jan Szczypior, Rafał Jakubowski Optymalizacja maszyny dyskowej z magnesami trwałymi i bezrdzeniowym twornikiem z uzwojeniem ewolwentowo-promienowym Politechnika Warszawska
Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Bartłomiej Kamiński Konstrukcja i modelowanie bezżłobkowego silnika tubowego z magnesami trwałymi Politechnika Warszawska
Piotr Kisielewski, Maciej Antal, Dariusz Gierak, Paweł Zalas Zastosowanie magnesów trwałych w silnikach elektrycznych dużej mocy Politechnika Wrocławska
Paweł Ewert, Czesław T. Kowalski Neuronowy detektor uszkodzeń łożysk tocznych Politechnika Wrocławska
Marcin Wolkiewicz, Czesław T. Kowalski Wpływ niesymetrii zasilania na problem wykrywania zwarć zwojowych w silniku indukcyjnym Politechnika Wrocławska
Maciej Gwoździewicz,
Jan Zawilak
Single-Phase Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor Politechnika Wrocławska
Ludwik Antal, Maciej Gwoździewicz Badania eksperymentalne rozruchu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi Politechnika Wrocławska
Tomasz Zawilak Wpływ kształtu szczeliny powietrznej na właściwości silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi Politechnika Wrocławska
Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski Analiza bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami NdFeB Politechnika Wrocławska
Błażej Jakubowski, Krzysztof Pieńkowski Analiza wektorowych metod przekształtnikowego sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym Politechnika Wrocławska
Marcin Pawlak Zastosowanie analizy sygnałów akustycznych do wykrywania uszkodzeń wirników i łożysk w silnikach indukcyjnych Politechnika Wrocławska
Krzysztof P. Dyrcz Wykorzystanie mikrokontrolerów ARM w układach sterowania silnikami z magnesami trwałymi Politechnika Wrocławska
Ján KAŇUCH, Želmíra Ferková, Disk Stepper Motor With Permanent Magnets Technical University of Košice, Slovak Republic
Pavel Záskalický,
Miroslav Ťahla
Modelling Of A Separately Excited DC Motor Suplied By A Three-Phase Bridge Rectifier Using A Complex Fourier Series Technical University of Košice, Slovak Republic
Bartłomiej Andrzej Głowacki,
Rumen Tomov,
Mariusz Woźniak,
Anup Patel,
Ryszard Pałka
Microgrid-Based Cryogenic Energy Storage As A Part Of Intelligent Energy Infrastructure Management (IEIM) University of Cambridge, UK;
Institute of Power Engineering, Warsaw, Poland;
West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
Ranjeeta Kaur Singh, Özdemir Göl, Andrew Nafalski A standalone hybrid power system for the outback community of Oodnadatta in South Australia University
of South Australia
Sebastian Wiszniewski Wpływ parametrów konstrukcyjnych liniowego silnika tubowego indukcyjnego na wybrane charakterystyki eksploatacyjne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Piotr Cierzniewski, Ryszard Pałka, Piotr Paplicki, Marcin Wardach Porównanie obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Piotr Paplicki Maszyna tarczowa z magnesami trwałymi – wybrane aspekty budowy parametrycznych modeli geometrycznych 3D Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Marcin Caryk,
Olgierd Małyszko,
Sebastian Szkolny,
Michał Zeńczak
Wpływ odbiorów silnikowych na poziom mocy zwarciowej w elektroenergetycznych stacjach przemysłowych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rafał Piotuch, Ryszard Pałka Porównanie wybranych regulatorów prądu w układzie sterowania silnikiem synchronicznym ze wzbudzeniem od magnesów trwałych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Krzysztof Pietrusewicz Method For Increasing The Control Robustness Of The Permanent Magnet Machine Tool Feed-Drive Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie